شکلدهی چرخشی

فرآیندهی شکلدهی چرخشی همچون اسپینینگ فلوفرمینگ و ….

شکل دهی چرخشی یا اسپینینگ Spinningارسال شده توسط در ۱۵ شهریور ۱۳۹۲, در رسانه سایت, روش های تولید در فلزات, شکلدهی چرخشی | ۳ نظر

شکل دهی چرخشی یا اسپینینگ   Spinning

 تعریف فرآیند شکل دهی چرخشی : اسپینینگ یا شکل دهی چرخشی یکی از روش های شکلدهی فلزات است که قابلیت تولید حجمهای تو خالی و بدون درز با محور تقارن را دارد.‌‌‌ اساس فرآیند شکل دهی چرخشی، را میتوان مشابه عملکرد چرخ سفالگری دانست که با چرخش قطعه و اعمال نیروی  نقطه ای انجام می شود.  در این روش مواد اولیه که عمدتا به شکل ورق( یا لوله در فلوفرمینگ) می باشد بین مندرل و ابزار شکلدهی، تحت فشار قرار گرفته و شکل می گیرد. این فرآیند یکی از اقتصادی ترین روش ها در تولید محدود و نمونه سازی برای ساخت قطعات فلزی با تقارن محوری می باشد . با این روش قطعاتی با اشکال مخروط ، نیم کره، لوله، استوانه، یا ترکیبی از...

ادامه مطلب