شکلدهی انفجاری

شکلدهی انفجاری Explosive Formingارسال شده توسط در ۲۹ تیر ۱۳۹۲, در روش های تولید در فلزات, شکلدهی انفجاری | بدون نظر

شکلدهی انفجاری Explosive Forming

شکلدهی انفجاری یکی از روش های شکلدهی سریع با انرژی زیاد (HERF) شکلدهی انفجاری است. در شکلدهی انفجاری، موج پر فشار ناشی از انفجار یک ماده منفجره، برای شکل دادن فلز به کار گرفته می شود. این یک روش نسبتا قدیمی است و اولین استفاده از آن به اواخر دهه ۱۸۰۰ میلادی باز می گردد که برای ساخت پوسته های فلزی روی دربها به کار می رفت. امروزه این روش با پیشرفت هایی که در آن ایجاد شده، هنوز هم به کار می رود.ابعاد بسیار بزرگ بعضی قطعات سفینه های فضایی و کشتی ها، شکل دادن آنها را با روش های معمولی غیر ممکن می کند. پرس ها یا آنقدر بزرگ نیستند یا آنقدر قوی نیستند که قادر باشند چنین قطعاتی را شکل دهند.   در شکل...

ادامه مطلب