ریخته گری گریز از مرکز

ریخته گری گریز از مرکز Centrifugal Castingارسال شده توسط در ۲۹ تیر ۱۳۹۲, در روش های تولید در فلزات, ریخته گری گریز از مرکز | یک نظر

ریخته گری گریز از مرکز   Centrifugal Casting

ریخته گری گریز از مرکز اگر در حالی که قالب حول محور خودش در چرخش است، مذاب را درون قالب بریزیم، از روش ریخته گری گریز از مرکز استفاده کرده ایم. ریخته گری گریز از مرکز، در اوایل سال ۱۸۰۰ میلادی پیشنهاد شد.با وارد شدن فلز مذاب به قالب در حال چرخش، مذاب با نیروی گریز از مرکز، به دیواره چسبیده و حفره قالب را پر میکند. پیششروی انجماد از سطح بیرون به سمت داخل است. انواع فرآیند ریخته گری گریز از مرکز (ریخته گری سانتیریفیوژ) سه نوع فرآیند گریز از مرکز وجود دارد که عبارتند از : ۱- ریخته گری گریز از مرکز حقیقی ( SemiCentrifugal Casting ) 2- ریخته گری نیمه گریز از مرکز ( SemiCentrifugal Casting ) 3-...

ادامه مطلب