روزگارانه

در  قسمت ” روزگارانه ” تجربیات، یادداشت ها و مطالب متفرقه ای که گمان می بریم  می تواند برای یک مهندس مکانیک  مفید باشد, به اشتراک می گذاریم.

روزگارانه