درباره ما

داود را از سوى خود فضیلتى دادیم که: اى کوه‏ها و اى پرندگان، با او هماواز شوید.
 و آهن را برایش نرم کردیم، (۱۰)
براى وى هر چه مى‏خواست از بناهاى بلند و تندیسها و کاسه‏هایى چون حوض و دیگهاى محکم بر جاى، می ساختند. اى خاندان داود، براى سپاسگزارى کارى کنید و اندکى از بندگان من سپاسگزارند. (۱۳
سوره سبا
 
 

این سایت توسط چند تن از مهندسان مکانیک ساخت و تولید مدیریت می شود. هدف  از ایجاد این سایت معرفی روش های تولید و تولید کنندگان داخلی به دانشجویان رشته های فنی, صنعت گران و علاقه مندان حوزه صنعت و نوآوری است.

چنین اطلاعاتی یه صورت پراکنده در کتاب ها,مقالات تحقیقاتی و فضای اینترنت موجود است اما جای خالی یک منبع منسجم و چند رسانه ای به زبان فارسی پیرامون روش های مختلف ساخت قطعات و تولید کنندگان داخلی کاملا محسوس بود.

در این مرحله ما وارد بحث های تخصصی و پژوهشی نمی شویم و فقط هدف معرفی روش ها و امکانات موجود است. با این وجود منابع برای مطالعه بیشتر نیز معرفی می شوند. سعی شده است همزمان با آشنایی با هر روش تولید , صنعتگران داخلی که از این روش ها در تولید محصولاتشان استفاده می کنند نیز معرفی شوند تا فرصت ها و امکانات موجود داخلی نیز در هر حوزه شناسایی شوند.

 امیدواریم این مجموعه بتواند برای مخاطبان خود و صنعت کشورمان مفید واقع شود.